Avís legal

Informació de Conformitat amb l’article 10 de la LSSI

La titular d’aquesta web és:

Identitat: E-KO QUALITAT NETEGES, SLU

NIF: B06806012

Adreça: c/ Josep M. Folch i Torres 1 17320 Tossa de Mar

Tel.: 972978768

Email: [email protected]

Inscrita al Registre Mercantil de Girona, Full GI 68102, Foli 76, Tom 3335

Condicions d’ús

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal.

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d’aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, sons, marques, logotips o altres elements, així com subestructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels materials, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar. No és lícita la seva transformació o alteració, comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol procediment sense l’autorització expressa d’E-KO QUALITAT NETEGES, SLU.

Responsabilitat sobre els continguts

Encara que E-KO QUALITAT NETEGES, SLU actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això, les informacions que es presenten en aquesta web tenen una funció orientativa i no obliguen a E-KO QUALITAT NETEGES, SLU.

E-KO QUALITAT NETEGES, SLU no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en la seva web.

E-KO QUALITAT NETEGES, SLU es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, modificacions o actualitzacions de la informació i de qualsevol dels elements que integrin el disseny i configuració de la pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció:

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes i condicions en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran o interpretaran d’acord amb la legislació espanyola i es sotmetran als Jutjats i Tribunals al domicili del domicili de l’usuari, quan aquest tingui la condició de consumidor o usuari de conformitat amb l’art. 3 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries; en cas contrari, seran competents els Jutjats i Tribunals del domicili d’E-KO QUALITAT NETEGES, SLU.